Bilgi Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #266531

I. Eğitimli insan-güvenII. Teknolojik alan-yaratıcılıkIII. Politik alan-katılımcı özgürlükIV. Kültürel alan-adaletToplumsal bütünün temel alanları ile bu temel alanların amaç değerleri eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?


a. I ve II
b. I, II ve III
c. I, II ve IV
d. I, III ve IV
e. I, II, III ve IV

Yanıt Açıklaması: Eğitimli insan, teknolojik alan, ekonomik alan, sosyal alan, politik alan, kültürel alan ve küresel alan toplumsal bütünün temel alanlarını oluşturmaktadır. Bu temel alanların amaç değerleri ise tablodaki gibi ifade edilmektedir. Bu çerçevede doğru yanıt B seçeneğidir.
Yorumlar
  • 0 Yorum