Bilgi Ekonomisi Deneme Sınavı Sorusu #860775

  • Mekanik düşünce ve teknolojilerden atom altının çoklu ağ etkileşimine dayalı kuantum düşüncesiyle doğrusal olmayan, organik işleyişli karmaşıklık teorilerine...
  • Atomik ve mekanik kapitalist piyasa ekonomisinden, ağ etkileşimi içinde işleyen bilgi ekonomisine...
  • Bireycilik yerine grupsal çıkarların yapılandırdığı, sivil toplum kuruluşlarıyla, parlamenter demokrasiden, tabandan başlayan katılımcı demokrasiye...

Toplumsal bütünün yeniden yapılanmasına ilişkin olarak yukarıda verilenler, sırasıyla aşağıdaki alanların hangisi ile eleştirilebilir?


Bilimsel-teknolojik, politik, ekonomik

Sosyal alan, ekonomik, kültürel

Küresel, politik, ekonomik

Bilimsel-teknolojik, ekonomik, politik

Küresel, ekonomik, sosyal


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin sürüklediği yeni toplum ve uygarlık düzeyinde; her şey yeniden yapılanırken; toplumsal bütün tüm alanları ve içeriği ile yeniden yapılanıyor:

  • Bilimsel-Teknolojik alan; mekanik düşünce ve teknolojilerden atom altının çoklu ağ etkileşimine dayalı kuantum düşüncesiyle doğrusal olmayan, organik işleyişli karmaşıklık teorilerine;
  • Ekonomik alan; atomik ve mekanik kapitalist piyasa ekonomisinden, ağ etkileşimi içinde işleyen bilgi ekonomisine;
  • Politik alan; bireycilik yerine grupsal çıkarların yapılandırdığı, sivil toplum kuruluşlarıyla, parlamenter demokrasiden, tabandan başlayan katılımcı demokrasiye;
  • Sosyal alan; bağımsız-bağlantısız bireysellikten işbirliğine dayalı, sosyal ağlarda şekillenen sinerjik toplumsal yapılanmaya,
  • Kültürel alan; kapalı-mutlakçı kültürel değerlerden, farklılıkların hoşgörü içinde algılanması gerektiği kozmopolit kültürel çeşitliliğe;
  • Küresel alan; ulusal şirket ve ilişkiler yerine transnasyonel şirket ve kurumların (küresel blokların) oluştuğu çok kutuplu bir küresel yapılanmaya yöneldi.
Yorumlar
  • 0 Yorum