Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #706045

I. Firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasası ne kadar rekabetçi ise o firmanın
emek talebi esnekliği o derece azalacaktır.

II. Ürün talebi esnekse fiyat artışı satışlarda büyük miktarda azalmaya neden olacak, bu da emek talebini düşürecektir.

III. Ürün talebi esnekse fiyatlarda meydana gelen düşüş, mala olan talebi arttıracağından, emek talebinde önemli ölçüde bir artışa neden olacaktır.

Ürün talebinin esnekliği ile o ürünün üretiminde kullanılan emeğe olan talebin
esnekliği ilişkisi bakımından yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I


Yanıt Açıklaması:

Diğer şeyler sabitken, üretilen mala olan talep arttıkça emek maliyetlerindeki artışı fiyat artışlarıyla karşılamak daha da kolaylaşacaktır. Fiyatlar yükseldiğinde ürün talebi esnekse fiyat artışı satışlarda büyük miktarda azalmaya neden olacak, bu da emek talebini düşürecektir. Aksine, fiyatlarda meydana gelen düşüş mala olan talebi arttıracağından, emek talebinde de önemli ölçüde bir artışa neden olacaktır. Diğer şeyler sabitken, firmanın faaliyet gösterdiği ürün piyasası ne kadar rekabetçi ise o firmanın emek talebi o derece esnek olacaktır. Bir malı piyasada satan ne kadar çok firma varsa tüketiciler bu firma yerine diğerlerinden kolaylıkla satın alabilirler. Bu da firmaların ürün talep esnekliklerini fiyat değişimlerine karşı duyarlı yapacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum