Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #731314

Aşağıdakilerden hangisi 'ikame etkisini' açıklamaktadır?


Ücret artışlarının emek arzını nasıl değiştireceğini gösteren etkidir.

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.

Ücret düşüşlerinin çalışma koşullarını nasıl etkileyeceğini gösteren etkidir.

Ücret oranı ve ücret dışı gelirin emek piyasasını nasıl yönlendireğini gösteren etkidir. 

Düşük ücret düzeylerinde çalışma süresinin nasıl şekilleneceğini gösteren etkidir.


Yanıt Açıklaması:

İkame etkisi, gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum