Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1085937

Aşağıdakilerden hangisi "Kurumsal Nüfus" tanımı içinde yer alan nüfus gruplarından biridir?


Özel nitelikli hastanede kalanlar

Hanelerde ikamet edenler

Kadınlar

Ücretsiz aile işçileri

Devlet memurları


Yanıt Açıklaması:

Türkiye İstatistik Kurumuna göre "Kurumsallaşmış Nüfus"“okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi gibi yerlerde ikamet edenlerle, yabancı uyruklulardan oluşan nüfustur.”

Bu bağlamda "a" seçeneği doğrudur. Yukarıdaki tanımda sayılan yerlerde kalan nüfus için "emek piyasalarında yer alma kararları" bir kurumun iznine ya da düzenlemesine bağlı olduğundan, diğer bir ifadeyle bu nüfus gruplarında yer alan bireyler kaç saat çalışıp kaç saat boş zaman kullanacaklarına ilişkin kararları sadece piyasa ücret oranları ve kişisel değerlendirmeleri ile yapamadıklarından kurumsal nüfus içinde yer almaktadırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum