Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1084205

'Emek piyasalarında sendikaların davranışlarını belirleyen sosyal, siyasal ve ideolojik bazı etkenler mal piyasasında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklıdır' cümlesinde emek piyasalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?


Emek piyasalarında bilgi eksikliğinin olması

Emek piyasalarında grup ilişkilerini etkileyen bir çok faktörün olması

İstihdamın çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesi

Emek piyasalarında işgücünün heterojen olması

İşçi-işveren arasında pazarlık gücü farklılığının olması


Yanıt Açıklaması:

'Emek piyasalarında sendikaların davranışlarını belirleyen sosyal, siyasal ve ideolojik bazı etkenler mal piyasasında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklıdır' cümlesinde emek piyasalarında grup ilişkilerini etkileyen bir çok faktörün olması özelliğine vurgu yapılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum