Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1096150

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde emek piyasalarının ekonomik rolü net olarak ifade edilmektedir? 


iş arayan işgücüne, vasıflarına uygun iş bulabilme, işverenlere ise üretim sürecinde kullanacakları, ihtiyaç duydukları vasıfta işgücünü seçebilme olanağı
tanıması 

Ekonomide işsizlik ve enflasyonu azaltmak 

Sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasında etkili politikalar üretmek 

Para ve sermaye piyasalarında geçerli olacak faiz ve kur seviyesine ilişkin gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek 

bölgesel kalkınma ve kişi başına düşen gelirin artması yönünde politika üretmek 


Yanıt Açıklaması:

A seçeneğinde verilen 'iş arayan iş gücüne, vasıflarına uygun iş bulabilme, işverenlere ise üretim sürecinde kullanacakları, ihtiyaç duydukları vasıfta işgücünü seçebilme olanağı tanıması' olarak ifade edilen seçenek emek piyasalarının ekonomide gerçekleştirdiği temel fonksiyon olan emek arz ve talebinin karşılaşması durumunu açıklamaktadır. Bu nedenle doğru seçenek A seçeneğidir. Diğer seçeneklerde verilen açıklamalar emek piyasasının direkt olarak etki alanına kapsayan faaliyet ve politikalar değildir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum