Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1269998

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği kavramı üretim faktörleri talebine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ile açıklanabilir? 


Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin verimlerindeki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin toplam hasılattaki e değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin ortalama  fiyatlardaki  değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir

Emek talebinin marjinal verimlilikteki  değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir


Yanıt Açıklaması:

Firmalar, çeşitli kategorilerde emek ve sermaye istihdam edebildikleri için, herhangi bir kategori için talep diğerlerindeki fiyat değişimlerinden etkilenebilir. Örneğin, marangoz ücretleri yükseldiğinde daha çok insan, taş evlere yönelebilir ve bu da duvar ustalarına olan talebi arttırabilir. Marangozların ücretlerindeki bir artış genel olarak inşaat sektörünü olumsuz yönde etkileyebilir ve dolayısıyla da tesisatçılara olan talebi düşürebilir. Sonuçta, sermaye fiyatındaki değişmeler bu üç işteki emek talebini arttırabilir ya da azaltabilir, bu durum ;  ilişkinin türüne bağlıdır. Çapraz esneklik değeri pozitif ise bunlar ikâme faktörlerdir. Yani, girdilerden birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır. Diğer taraftan, emek talebinin çapraz ücret esnekliği negatif işaret taşıyorsa faktörler arasındaki ilişki tamamlayıcıdır. Yani, bir girdinin fiyatındaki artış diğerinin talebini azaltır.

Yorumlar
  • 0 Yorum