Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #704725

I. İşverenler yetişkin işgücü yerine genç işgücü ikame ederler. II. Genç işçilerin ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talep azalır. III. Genç işçilerin ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talep artar.  Genç işgücünün ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talebin bundan nasıl etkileneceğine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca III

Yalnızca II

I ve II

I ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Genç işçilerin ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talep artar. Buradaki iki tür emek arasındaki ilişki ikâme edicilik ilişkisidir. Dolayısıyla, aralarında ikâme ilişkisi bulunan iki faktörden birisinin fiyatındaki bir değişme diğerinin talebini arttıracaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum