Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #704972

I- Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye kullanırlar. II-  Emek maliyeti ücretten oluşur. III- İşgücü heterojendir. IV- Firmaların bulundukları ürün ve emek piyasaları tam rekabetçidir. Yukarıdakilerden hangileri talep teorisinin varsayımları arasındadır?


I, II ve III

I, III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Talep teorisinin varsayımları aşağıdaki gibidir:

  • Firmalar kâr maksimizasyoncusudur.
  • Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye
    kullanırlar.
  • Firmaların bulundukları ürün ve emek piyasaları tam rekabetçidir (yani ürün fiyatı ve ücretler veridir).
  • Emek maliyeti ücretten oluşur ve işgücü tamamen homojendir.

Dolayısıyla soruda verilen III. madde yanlıştır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum