Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #706035

I. Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse, emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

II. Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse, emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

III. Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece zor ise,emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

IV. Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar küçük ise emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

Marshall- Hicks Türetilmiş Talep Kanunları' na göre emek talep esnekliğine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I ve IV

I, II ve III

Yalnızca ı


Yanıt Açıklaması:

Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından Marshall-Hicks Türetilmiş Talep Kanunları adı altında özetlenmiştir. Buna göre, diğer şeyler sabitken;
• Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse,
• Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse,
• Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece kolaysa,
• Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar büyükse emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum