Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #706049

I. Emek talep eğrisinin negatif eğimli olması, ücret oranı ile istihdam düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir.  II. Ücret oranındaki bir artış, emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 1 olacaktır. Bu durumda emek talep eğrisi tam esnek talep olacaktır. III. Emek talebinin ücret esneklik değerleri 0 ile sonsuz arasında değişmektedir. Yukarıda emek talebinin ücret esnekliğine ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız I


Yanıt Açıklaması:

Emek talep eğrisinin negatif eğimli olması, ücret oranı ile istihdam düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Emek talebinin ücret esneklik değerleri 0 ile sonsuz arasında değişmektedir. Ücret oranındaki bir artış emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 0 olacaktır. Bu durumda emek talep eğrisi tam inelastiktir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum