Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #706091

I. Ücretlerin toplam maliyet içindeki payı azaldıkça sendikanın pazarlık gücünün artar.

II. Emek talep eğrisinin pozitif eğimli olması, ücret oranı ile istihdam düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. 

III. Sendikalar emek talep esnekliğinin düşük olduğu piyasalarda örgütlenmek isterler.

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca II


Yanıt Açıklaması:

Ücretlerin toplam maliyet içindeki payı azaldıkça sendikanın pazarlık gücü artar. Çünkü işverenin toplam maliyet içinde yalnızca küçük bir bölümü teşkil eden ücret artışlarına karşı sendika baskısına direnme ihtimali azdır. Böyle bir durumda ücret oranındaki artış toplam maliyetleri çok fazla arttırmadığı için sendikanın teklifini kabul ettirme ihtimalinin görece yüksek olacağı söylenebilir. I ile verilen bilgi doğrudur. Emek talep eğrisinin negatif eğimli olması, ücret oranı ile istihdam düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla eğim pozitif değildir II ile verilen bilgi yanlıştır. Ayrıca sendikalar emek talep esnekliğinin düşük olduğu piyasalarda örgütlenmek isterler. III ile verilen bilgi doğrudur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum