Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1083105

8. "İkincil işgücü" aşağıdakilerden hangisini kapsar?


İşe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyenler

Emek piyasasında tam ve sürekli çalışanlar

Emekli çalışanlar

Kısmi süreli çalışanlar

Yarı zamanlı işlerde çalışanlar


Yanıt Açıklaması:

İşgücüne katılma durumunda bulunan kişilerin hepsinin çalışma istek ve zorunlulukları aynı derecede değildir. Bu bakımdan işgücünü; birincil ve ikincil işgücü olarak ikiye ayırabiliriz. Birincil işgücü, emek piyasasında tam ve sürekli çalışanları kapsar. Hanehalkı reisleri gibi. İkincil işgücü ise, bir işe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyen kişilerden oluşur. Evli kadınlar, okul çağındaki çocuklar ve gençler ikincil işgücü olarak nitelendirilir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum