Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #702709

Aşağıda emek piyasasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Emek piyasasında emek kavramı; istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade eder.

Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur.

Tek bir emek piyasası yoktur, farklı birçok iş için binlerce piyasa vardır.

Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde homojenlik gösterir.

Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır.


Yanıt Açıklaması:

Emek piyasasında bireyler, motivasyonları, belirli işlere yatkınlıkları, yetenekleri ve risk alma istekleri bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bu bakımdan emek piyasasına arz edilen emek homojenlik göstermez, aksine büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Bu sebeple doğru cevap D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum