Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #749101

I. Kısa dönem emek talep eğrisi ücret değişimine daha az duyarlıdır (daha az esnek-inelastik).II. Uzun dönem emek talep eğrisi ücret değişimine daha duyarlıdır (daha esnek-elastik).III. Ücret yükselmelerine işverenlerin kısa dönemde gösterdiği tepki daha şiddetlidir. IV. Kısa dönemde emek talebi sadece ikâme etkisi sebebiyle azalırken, uzun dönemde ölçek etkisi de emek talebinin daha fazla artmasına sebep olmaktadır.Yukarıda uzun ve kısa dönem emek talep eğrilerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Uzun ve kısa dönem emek talep eğrisi arasındaki temel fark, kısa dönem emek talep eğrisinin ücret değişimine daha az duyarlı (daha az esnek-inelastik), uzun dönem emek talep eğrisinin ise daha duyarlı (daha esnek-elastik) olmasıdır. Bir başka deyişle ücret yükselmelerine işverenlerin uzun dönemde gösterdiği tepki daha şiddetlidir. Kısa dönemde emek talebi sadece ölçek etkisi sebebiyle azalırken, uzun dönemde ikâme etkisi de emek talebinin  daha fazla artmasına sebep olmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum