Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1084808

Aşağıdakileden hangisi emek piyasalarında güç dengesinin "alıcılar" lehine olması durumuna uygun bir açıklamadır?


İş arayan sayısının fazla olmaması

İşverenlerin beklemesinin zorluğu

İşçilerin sınırsız seçeneklere sahip olması

İşçinin farklı gelir kaynaklarının olması

İşsizliğin yaygınlığı


Yanıt Açıklaması:

Emek piyasaları emek arz ve talebinin karşılaştığı ortamlardır ve bu piyasalarda "alıcılar" ile işverenler anlatılmak istenmektedir. Alıcılar emeği talep eder ve işçilerde emek güçlerini sunarlar. Tekrar belirtmek gerekirse işçiler emek arz ederken , işverenler emek talep etmekte bir anlamda emekgücünün alıcısı olmaktadır. Emek piyasalarında güç dengesinin "alıcılar" lehine olması durumu ile anlatılmak istenen çok sayıda işçinin ve az sayıda işverenin bulunduğu bir ortamda daha fazla bekleyebilecek ve seçenekler arasında seçim yapabilecek taraf işverenlerdir. Ancak sendikaların varlığı ve işçileri işverenler karşısında daha güçlü hale getirebilmesi durumunda güç dengesi değişebilecektir. Soru kökünde güçün alıcılar lehine olması durumunu açıklayabilecek ifade sorulduğundan e seçeneğinde yer alan "işsizliğin yaygın olması" durumu doğru seçenektir. Diğer seçenekler kendi başına doğru ya da mevcut farklı durumları ifade etse de sorunun cevabı kapsamında geçerli değildir. İşsizlik yaygınsa güç alıcılar lehinedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum