Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1238650

Marshall-Hicks Türetilmiş Talep Kanunlarına göre, aşağıdakilerden hangisi emek talep esnekliğini belirleyen unsurlardan biri değildir?


Üretilen malın fiyat esnekliği

Üretilen malın diğer mallarla ikame edilebilirlik derecesi

Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı

Emeği diğer üretim faktörleriyle ikame edebilme derecesi

Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği


Yanıt Açıklaması:

Emek talep esnekliğini belirleyen unsurlar Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından MarshallHicks Türetilmiş Talep Kanunları adı altında özetlenmiştir. Buna göre, diğer şeyler sabitken;
• Üretilen malın fiyat esnekliği ne derece yüksekse,
• Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne derece büyükse,
• Üretimde emeği diğer faktörlerle ikame edebilmek ne derece kolaysa,
• Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği ne kadar büyükse emek talebi o ölçüde esnek olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum