Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #715213

Aşağıdakilerden hangisi 'ikincil işgücü' olarak nitelendirilir?


Evli kadınlar

Emekliler

İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar

İş bulma ümidi olmayanlar

Mevsimlik çalışanlar


Yanıt Açıklaması:

 İşgücünü; birincil ve ikincil işgücü olarak ikiye ayırabiliriz. Birincil işgücü emek piyasasında tam ve sürekli çalısanları kapsar. Hanehalkı reisleri gibi. İkincil işgücü ise, bir işe bağımlılıkları esas sorumlulukları olarak görülmeyen  kişilerden oluşur. Evli kadınlar, okul çağındaki çocuklar ve gençler ikincil işgücü olarak nitelendirilir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum