Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1084683

Aslı Hanım, göçün yerel işgücünün ücretlerine etkisi, insan sermayesinin bireysel getirileri ve ekonomik refah üzerindeki etkileri hakkında bir ödev hazırlamaktadır.

Aslı Hanım'ın ödevi "temel olarak" hangi çalışma alanı kapsamında değerlendirilebilir?


Göç sosyolojisi

Çalışma ekonomisi

Kamu maliyesi

Çalışma sosyolojisi

Antropoloji


Yanıt Açıklaması:

Çalışma ekonomisi disiplini iktisadın bir alt dalı olarak emek piyasalarının işleyişine odaklanmıştır. Emek arzı ve emek talebi, ücretler, insan sermayesi (farklı kaynaklarda beşeri sermaye olarak da kullanılmaktadır), iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin istihdam ve gelire etkisi, sendikaların ekonomik etkileri gibi konuları kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle modern toplumların karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik sorunların anlaşılması ve bu sorunlara çözüm bulunmasında önemli katkı sağlayan bir alandır. Soru kökünde temel olarak ücretler, insan sermayesinin bireysel getiriler üzerindeki etkileri ve refah ilişkisi verildiğinden öncelikli olarak çalışma ekonomisi alanı içinde değerlendirilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum