Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1133184

Grafikte verilen A ülkesi başlangıçta SL0 da dengedir. Ancak A ülkesine kitlesel göç ile 3 milyon kişi gelmiştir.

Verilen bilgilere göre emek arz eğrisinin değişimi hangi eğri ile gösterilir?


SL0

SL1

SL2

w0

L1


Yanıt Açıklaması:

Emek arzının temel belirleyicilerinden birisi de işçi sayısıdır. Bir emek piyasasında işçi sayısının artması iki unsura bağlıdır. Bunlardan birincisi doğum oranının ölüm oranından fazla olmasıdır. Zaman içinde tıp teknolojisinde; ulaştırma, su ve arıtma sistemlerinde sağlanan gelişmeler ölüm oranlarını azaltmış, nüfusun artmasını sağlamıştır. Ancak “çalışabilir nüfus”un 15-64 yaş arası olduğu düşünülürse, nüfusun bu şekilde artmasının kısa dönemde emek arzını etkilemeyeceği söylenebilir. Emek piyasalarında işçi sayısını bundan daha çabuk değiştiren ikinci unsur “emek göçü”dür. Bir ülkeye komşu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik problemler nedeniyle çalışabilir yaşta çok sayıda kişinin göç ettiğini düşünelim. Bu durumda örneğin garfikteki A mesleğinin ücreti değişmese bile o mes
lekte çalışmak isteyenlerin sayısı artacak, emek arz eğrisi sağa (SL2’ye) doğru kayacaktır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum