Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1190538

Basit bir üretim fonksiyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Emek

Sermaye

Üretim

Teknik bilgi

Sosyal sermaye


Yanıt Açıklaması:

Q = f (K, L, T) şeklinde basit bir üretim fonksiyonunda (burada Q üretimi, K sermayeyi, L emek faktörünü ve T üretim için gerekli olan teknik bilgiyi göstermektedir. Sosyal sermaye üretim sürecinde ve ülkelerin kalkınmasında fiziki sermaye ve beşeri sermayeden sonra gündeme gelmiş bir faktördür. Ancak genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamakta ve konu tartışmalı bir durumda bulunmaktadır. Soru kökünde "basit üretim fonksiyonu" ifadesiyle "en temel" durum sorulduğundan sonraki aşamalarda üretim fonkisyonuna dahil edilen "sosyal sermaye" sorunun yanlış cevabıdır. Ancak geniş düşünüldüğünde bir üretim faktörü olabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum