Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #749899

I. Çapraz esneklik değerleri pozitif ya da negatif işaret taşıyabilir.II. Çapraz esneklik değeri negatif ise bunlar ikâme faktörlerdir. Yani, girdilerden
birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır.III. Emek talebinin çapraz ücret esnekliği pozitif işaret taşıyorsa faktörler arasındaki ilişki tamamlayıcıdır. Yani, bir girdinin fiyatındaki artış diğerinin talebini azaltır. Yukarıda "emek talebinin çapraz ücret esnekliğine" ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Çapraz esneklik değerleri pozitif ya da negatif işaret taşıyabilir. Bu durum faktörler arasındaki ilişkinin türüne bağlıdır. Çapraz esneklik değeri pozitif ise bunlar ikâme faktörlerdir. Yani, girdilerden birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır. Diğer taraftan, emek talebinin çapraz ücret esnekliği negatif işaret taşıyorsa faktörler arasındaki ilişki tamamlayıcıdır. Yani, bir girdinin fiyatındaki artış diğerinin talebini azaltır.

Yorumlar
  • 0 Yorum