Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #749930

I. Emek talebinin ücret esneklik değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir. II. Ücret oranı ile emek talebi ters ilişkili olduğu için esnekliğin işareti aslında negatiftir. III. Ed= 0 olması durumunda eğri tam inelastik, Ed= 1 olması durumunda ise tam esnektir.                                                Yukarıda emek talebinin ücret esnekliğine ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Emek talebinin ücret esneklik değerleri 0 ile sonsuz arasında değişmektedir. Ücret oranı ile emek talebi ters ilişkili olduğu için (yani biri azalırken diğeri arttığı için) esnekliğin işareti aslında negatiftir. (Ed= 0); Ücret oranındaki bir artış emek talebini hiç etkilemiyorsa emek talep esnekliği 0 olacaktır. Bu durumda emek talep eğrisi tam inelastiktir. (Ed= ∞); Firma cari ücret düzeyinde bütün işçileri istihdam etmeye istekli fakat bu ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam etmeyecekse tam esnek talep söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum