Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1129913

'Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi ........ ücret düzeylerinde .......sebebiyle ....../.....ücret düzeylerinde .......sebebiyle .....dir'

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alanları sırası ile aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?


düşük- ikame etkisi- pozitif/ yüksek- gelir etkisi- negatif

düşük- gelir etkisi- pozitif/ yüksek- ikame etkisi- negatif

yüksek- ikame etkisi- pozitif/ düşük- gelir etkisi- negatif

düşük- dışlama etkisi- negatif/ yüksek- yayılma etkisi- pozitif

düşük- yayılma etkisi- negatif/ yüksek- dışlama etkisi- pozitif


Yanıt Açıklaması:

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi düşük ücret düzeylerinde ikame etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli arz eğrisidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum