Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1096181

Eksik istihdam kişinin sahip olduğu iş ile gerçekleştirdiği iş arasındaki uyumsuzluk olarak açıklamaktadırlar, bu kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Eğitim-İş Boşluğu

Açık İşsizlik 

Eğitimli İşsiziik 

Gücenmiş İşsizlik 

Doğal İşsizlik 


Yanıt Açıklaması:

Bazı iktisatçılar ise, eksik istihdamı düzensiz istihdama veya istihdam ile eğitim arasındaki uyumsuzluğa dayandırırlar. Livingstone’a göre, eksik  istihdam kişinin yaptığı işle sahip olduğu eğitim arasındaki uyumsuzluğun bir sonucudur. Livingstone, ABD ve Kanada üzerinde yaptığı araştırmasında bunu “eğitim-iş boşluğu” (education-job gap) olarak adlandırmış ve bazı ampirik verilere
dayandırmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum