Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1271629

Genç işgücünün ücretleri yükseldiğinde yetişkin işçilere olan talebin azalması durumu sözkonusu ise bu  durumda emek talep  esnekliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen değeri alır? 


Ed<0

Ed>0

Ed=0

Ed=1

Ed=Sonsuz 


Yanıt Açıklaması:

Çapraz esneklik değerleri pozitif ya da negatif işaret taşıyabilir. Bu durum faktörler arasındaki ilişkinin türüne bağlıdır. Çapraz esneklik değeri
pozitif ise bunlar ikâme faktörlerdir. Yani, girdilerden birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır. Diğer taraftan, emek talebinin çapraz ücret esnekliği negatif işaret taşıyorsa faktörler arasındaki ilişki tamamlayıcıdır. Yani, bir girdinin fiyatındaki artış diğerinin talebini azaltır. Bu durum genç ve yaşlı işçiler arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum