Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1142346

  1. İşveren sayısı
  2. Ürün talebindeki değişmeler
  3. Verimlilik değişmesi
  4. Hammadde fiyatlarındaki değişmeler

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri emek talebini etkileyen faktörler arasında yer alır?


Sadece IV

II,IV

I,III

I,II,III

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Emek talep eğrisi, ücret oranı ile talep edilen emek miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir. Oysa emek talebinin tek belirleyi-cisi ücret oranı değildir, başka unsurlar da bu konuda etkilidir. Ürün talebindeki, verimlilikteki, işveren sayısındaki değişmeler ile diğer üretim faktörlerinin fiyatları, sermaye, hammadde ve toprak fiyatlarındaki değişmeler emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlar arasında sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum