Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1200602

I. Ürünün üretilmesinde emeğin ne derece verimli olduğu

II. Ürünün piyasa değeri

III. Ürünün tamamlayıcılık niteliği

İnsanlar mal ve hizmetleri bizatihi onlardan sağladıkları fayda sebebiyle talep ederken; emek işverenler tarafından "bir şey üretmek amacıyla" talep edilir. buna göre yukarıdakilerden hangileri emeğe olan talebi belirleyen unsurlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Emek piyasasının en belirgin özelliği, emek talebinin “türetilmiş” bir talep olmasıdır. İnsanlar mal
ve hizmetleri bizatihi onlardan sağladıkları fayda
sebebiyle talep ederlerken, emek işverenler tarafından “bir şey üretmek amacıyla” talep edilir. Bu
açıdan herhangi bir tür emeğe olan talep iki şeye
bağlıdır: (1) Ürünün üretilmesinde emeğin ne derece verimli olduğu, (2) O ürünün piyasa değeri.

Yorumlar
  • 0 Yorum