Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #727547

Aşağıdakilerden hangisi emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir?


Toplam ücret ödemesi

Çapraz ücret esnekliği

Emek talep esnekliği

Türetilmiş talep miktarı

İstihdam miktarı


Yanıt Açıklaması:

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği, emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesidir. Çapraz esneklik değerleri pozitif ya da negatif işaret taşıyabilir. Bu durum faktörler arasındaki ilişkinin türüne bağlıdır. Çapraz esneklik değeri pozitif ise bunlar ikâme faktörlerdir. Yani, girdilerden birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır. Diğer taraftan, emek talebinin çapraz ücret esnekliği negatif işaret taşıyorsa faktörler arasındaki ilişki tamamlayıcıdır. Yani, bir girdinin fiyatındaki artış diğerinin talebini azaltır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum