Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1096231

Aşağıda yer alan kavramlardan hangileri emek verimliliğini etkiler?

I. Teknolojik gelişmeler,

II. Uzmanlaşma,
III. Emek hareketliliği,

IV. Toplumdaki verimlilik kültürü
V.  Kamu politikaları


I,II,III,IV ve V 

I,II ve III

III,IV ve V 

I,II ve IV 

I,III ve V 


Yanıt Açıklaması:

Emeğin verimliliğini belirleyen bir başka unsur, birim emek
başına düşen sermaye malı miktarıdır. Zamanla sanayide kullanılan makine sayısındaki artışlar işçi başına daha fazla sermaye malı düşmesine neden
olmuş, bu da verimliliği yükseltmiştir. Bütün bunların yanında, teknolojik gelişmeler, uzmanlaşma, emek hareketliliği, toplumdaki verimlilik kültürü
ve kamu politikaları da emek verimliliğini etkileyen unsurlar arasında sayılabilir 

Yorumlar
  • 0 Yorum