Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #715053

Aşağıdakilerden hangisi çalışma ekonomisinde; emeğin makroekonomik yönü ile ilgilidir?


Emek arzı

Çalışma-boş zaman kararı

Verimlilik

Katılma oranları

Emek talebi


Yanıt Açıklaması:

Makroekonomik konular, ekonominin bütününe ilişkin alanları kapsarken; mikroekonomik konular ise bireysel ekonomik birimlerin kararlarıyla ilgilenir. Emek arzı (çalışma-boş zaman kararı, katılma oranları ve emeğin kalitesi) ve emek talebi, emeğin mikroekonomik yönü altında incelenir. Diğer taraftanm, makroekonomik konular ise kişisel kazançların dağılımı, verimlilik, istihdam ve işsizliktir. Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum