Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1133170

I. İşçi sayısının artması

II. İşçilerin ücret dışı yönleri

III. Ücret dışı gelir

Yukarıdakilerden hangileri emek arzını etkileyen ücret dışı unsurlardandır?


I, II ve III

II ve III

Yalnız III

Yalnız II

Yalnız I


Yanıt Açıklaması:

Herhangi bir mesleğin emek arzı sadece o mesleğin ücret oranlarına bağlı değildir, başka unsurlar da
işgücünün çalışma kararını etkiler. Bu unsurları beş başlık altında inceleyebiliriz:diğer ücret oranları, işçi sayısının artması, işçilerin ücret dışı yönleri, ücret dışı gelir ve bireylerin boş zamanı tercih etmeleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum