Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #704813

I-Tamamen negatif eğimli bir eğridir. II-Belirli bir ücret düzeyine kadar ikâme etkisi baskın olduğu için ücret arttığında çalışma süresi de artar.  III-Hemen hemen herkes için geriye kıvrımlıdır. Yukarıda bireysel emek arz eğrisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Bireysel emek arz eğrisi geriye kıvrımlıdır. Bir başka deyişle düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli bir arz eğrisidir. Bu eğriye geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi adı verilmektedir. Bu bakımdan tamamen negatif eğimli ya da tamamen pozitif eğimli bir eğri değildir. Belirli bir ücret düzeyine kadar ikâme etkisi baskın olduğu için ücret arttığında çalışma süresi de artacaktır. Bu ücret düzeyinden sonra ise, gelir etkisi daha kuvvetli kabul edildiğinden, ücret artışları çalışma sürelerinin azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle soruda verilen I numaralı madde yanlış iken II ve III numaralı maddeler doğru olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum