Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #723576

I. Emeğe olan talep azalır II. Emek talep eğrisi sola kayar III. Geçerli ücret düzeyinde talep fazlası meydana gelir IV. Emek piyasası, eskisine göre hem daha yüksek ücret hem de daha yüksek istihdam düzeyinde yeni bir dengeye gelir Diğer şeyler sabitken, bir mala olan talebin artması o malın üretildiği emek piyasasında yukarıda verilen sonuçlardan hangilerine yol açar?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bir mala yönelik talebin artması o malın üretiminde kullanılan emeğe olan talebin de artmasına neden olur. Diğer şeylerde değişme yokken emek talebinin bu şekilde artması emek talep eğrisini sağa kaydıracak ve geçerli ücret düzeyinde talep fazlası meydana gelecektir. Piyasada işverenlerin çalıştırmak  istediklerinden daha az işçi olması işverenler arası rekabete sebep olarak emek
piyasası, eskisine göre hem daha yüksek ücret hem de daha yüksek istihdam
düzeyinde yeni bir dengeye gelecektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum