Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #730437

I. Emeğin ‘doğal’ ve ‘piyasa’ olmak üzere iki değeri söz konusudur. II. Emeğin piyasa değeri (piyasa ücreti) işçilerin geçimlerini sağlamaya ve hayatlarını devam ettirmeye yetecek olan fiyattır. III. Emeğin doğal değeri veya fiyatı (doğal ücret) diğer mallarda olduğu gibi arz ve talebin kesişmesi ile ortaya çıkan fiyatıdır. IV. “Ücretin Tunç Kanunu” adı verilen teori klasik iktisatçılardan Malthus’un Nüfus Teorisine dayanmaktadır. Ücretin Tunç Kanunu’ na ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve IV

I ve III

I ve II

II ve IV

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Ferdinand Lasalle tarafından “Ücretin Tunç Kanunu” adı verilen bu teori klasik iktisatçılardan Malthus’un Nüfus Teorisine dayanmaktadır. Klasik ücret teorilerinden biri olan Ücretin Tunç Kanunu emeği tıpkı bir “mal” gibi değerlendirmiştir. Buna göre emeğin değeri sonuçta üretim maliyetlerine bağlıdır. Bu noktada emeğin “doğal” ve “piyasa” olmak üzere iki değeri söz konusudur. Emeğin doğal değeri veya fiyatı (doğal ücret) işçilerin geçimlerini sağlamaya ve hayatlarını devam ettirmeye yetecek olan fiyattır. Emeğin piyasa değeri ise diğer mallarda olduğu gibi arz ve talebin kesişmesi ile ortaya çıkan fiyatıdır (piyasa ücreti).

Yorumlar
  • 0 Yorum