Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #750209

I. Marjinal ürün geliri (MRP), ilave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösterir ve son işçinin verimliliği ile ürün fiyatının çarpımına eşittir. II. Marjinal ürün değeri (VMP), ilave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi gösterir ve son işçinin verimliliği ile firmanın marjinal gelirinin çarpımına eşittir. III. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma için emek talebi marjinal ürün gelirine ve marjinal ürün değerine eşit olacaktır. Marjinal ürün değeri ve marjinal ürün gelirine ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

Yalnızca II

Yalnızca III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Marjinal ürün değeri (VMP), ilave işçinin istihdam edilmesi ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösterir ve son işçinin verimliliği ile ürün fiyatının çarpımına eşittir. Marjinal ürün geliri (MRP) ise ilave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi gösterir ve son işçinin verimliliği ile firmanın marjinal gelirinin (son üretilen malın satımından elde edilecek gelir) çarpımına eşittir.  Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma için emek talebi (DL) marjinal ürün gelirine ve marjinal ürün değerine eşit olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum