Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1096175

Aktif nüfus, “belirli bir referans dönemi boyunca, Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan işgücü arzını besleyen kadın ve erkekler” şeklinde tanımlanmaktadır. Aşağıdaki kavramlardan hangileri  tanımlanan aktif nüfusun bileşenleri arasında sayılabilir? 

I. İş gücü

II. İş gücüne dahil olmayanlar
III. İstihdam Edilenler

IV. İşsizler 


I,II,III ve IV

I,II ve III

II,III ve IV 

I,III ve IV 

III ve IV 


Yanıt Açıklaması:

Aktif nüfus, “belirli birreferans dönemi boyunca, Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve
hizmetlerin üretimi için gerekli olan işgücü arzını besleyen kadın ve erkekler” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım, işi olmayıp iş arayanları ve istihdam
edilenleri de kapsadığı kadar işgücüne dahil olmayanları da içine almaktadır. Bu durumda I,II,III ve IV nolu kavramlar aktif işgücü tanımı içinde yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum