Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1372711

I- Emek arzı sabitken emek talebinin artması, II- Emek talebi sabitken emek arzının artması , III- Emek talebi sabitken emek arzının azalması, IV- Emek arzı sabitken emek talebinin azalması

Tam rekabet piyasasında aşağıdak durumların hangisinde talep fazlası ortaya çıkar


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve III

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Tam rekabet piyasasında talep fazlası ya emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken emek arzının azalması durumlarında ortaya çıkar

Yorumlar
  • 0 Yorum