Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1380706

Ağaıdakilerden hangisitam rekabetçi emek piyasası varsayımlarındandır?


İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller bulunmaktadır.

Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında eksik bilgiye sahiptirler.

İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından farklı özelliklere sahiptir.

Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açık değildir.

Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.


Yanıt Açıklaması:

Tam rekabetçi bir emek piyasası için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmektedir.

  • Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.
  • Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.
  • Piyasada homojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler (birbirinin aynı özelliklere sahip).
  • İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.
  • Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur. Mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir.

E şıkkında yer alan ifade tam rekabetçi emek piyasaları varsayımlarından birini içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum