Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #696274

İstihdam edilen en son işçinin getirisi maliyetine eşitse firma, bu durumda aşağıdakilerden hangi kararı verir?


İstihdamı arttırır

İstihdamı azaltır

İstihdamı durdurur

Üretime son verir

Üretimi arttırır


Yanıt Açıklaması:

Firmalar istihdam kararını verirken, çoğumuzun gündelik hayatta -belki de
farkında olmadan- uyguladığımız marjinal karar alma kuralını uygularlar. Bu kural herhangi bir eylemi yapmakla elde edilecek getiri ve maliyetin
karşılaştırılması esasına dayanır. Buna göre kâr, maliyeti aştığı sürece o eylemi yapmak tercih edilecektir. Marjinal karar alma kuralını istihdam kararına uyarlarsak işe alınan son işçinin maliyetinden çok gelir sağladığı durumda firma o işçiyi çalıştırarak kârlarını arttırıyor olacaktır. İstihdam edilen en son işçinin
getirisi maliyetine eşitse firma, bu durumda kârını maksimize etmiş olacağından, istihdamı durduracaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum