Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #750125

I. Oligopolcü firmaların karşılaşacakları emek arz eğrisi tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı gibi sonsuz esnekliktedir. II. Oligopol piyasası, endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür.III. Oligopol piyasasında firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam planlarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Oligopol piyasasına ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Oligopol piyasası, endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür. Oligopol piyasasında firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam planlarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Oligopolcü firmalar piyasadaki üretimin büyük kısmını gerçekleştiren büyük kuruluşlar olduğundan, oligopolcü firmaların karşılaşacakları emek arz eğrisi asla tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı gibi- sonsuz esneklikte bir eğri olmayacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum