Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1151716

Bireylerin boş zaman -çalışma tercihleri arasında karar verirken, diğer şartlar eşitken firmaların çalışan kadın işçilerine kreş hizmeti sunması durumunun kadınlara ilişkin emek arz eğrisini aşağıda seçeneklerde verilen durumlardan hangisi biçiminde değiştirir? 


Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi artar

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi azalır

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi değişmez

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi önce artar, sonra azalır 

Kadınlara ilişkin emek arz eğrisi önce azalır, sonra artar


Yanıt Açıklaması:

İşgücü piyasasında çalışan kadınların karşı karşıya kaldıkları en büyük sorun küçük çocuklarının bakımıdır. Kreşlerin yeterli sayı ve ucuzlukta olmaması kadın işgücünü ya tamamen işgücü piyasasının dışına itebilmekte veya çalışma saatlerini sınırlandırabilmektedir. Diğer şartlar eşitken firmaların çalışan kadın işçilerine kreş hizmeti sunması onların daha fazla mesai yapabilmelerini mümkün kılar. Bu durumda kadınlara ilişkin emek arzı artar. 

Yorumlar
  • 0 Yorum