Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #731858

I. Eğitim düzeyi II. Bireysel tercih farklılığı III. İşe yatkınlık IV. Doğal yetenek Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri beşeri sermaye farklılığını etkileyen faktörler arasında yer alır?


I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

II ve IV

II ve III


Yanıt Açıklaması:

Eğitim yatırımı bireylerin verimliliklerini yükseltmek yoluyla gelirlerinin de artmasını sağlar. Buna göre daha fazla eğitim yatırımı yaparak beşeri sermaye düzeylerini arttıran kişiler işgücü piyasalarında daha yüksek getiriler elde ederler. Eğitim düzeyi dışında işe yatkınlık ve doğal yetenek de kişiler arasında beşeri sermayenin farklılaşmasına neden olarak ücretlerin de farklı olması sonucunu doğurabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum