Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #750166

I. Nispi ücretler II. Faktör hareketliliği III. Sendikalar ve toplu sözleşme düzeni Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri ücret rijitliği (katılığı) durumunda bozulan piyasa dengesinin yeniden kurulmasını sağlayan unsurlar arasında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


Yanıt Açıklaması:

Ücretler azalma yönünde yapışkan ise arz veya talep kaymasına bağlı olarak piyasada arz fazlası oluştuğunda bozulan piyasa dengesinin yeniden dengeye gelmesini sağlayan unsurlar nispi ücretler ve faktör hareketliliğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum