Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1081922

Neoklasik modelde eğitim bir tüketim malıdır ve insanlar okula ve üniversiteye gider çünkü yeni bilgiler elde etmekten hoşlanır ilave bilgi elde etmenin marjinal faydası bu bilgiyi elde etmek için harcanan zamana göre marjinal maliyete ya da fırsat maliyetine eşitlenir, bunun sonucunda neye ulaşılır?


Gelir etkisine

Lüks mal talebine

Optimal eğitim talebine

Kadın-erkek ücret farklılıklarına

Verimlilik ve kazanç beklentilerine


Yanıt Açıklaması:

Eğitimin bir tüketim malı olarak ele alındığı Neoklasik modelde, standart fayda maksimizasyonu varsayımı çerçevesinde, insanlar okula, üniversiteye gider çünkü yeni bilgi elde etmekten hoşlanırlar. Bu durumda, ilave bilgi elde etmenin marjinal faydasını, bu bilgiyi elde etmek için harcadıkları zaman açısından marjinal maliyetine ya da fırsat
maliyetine eşitleyerek optimal eğitim talebini yaratırlar. Böylelikle, herhangi bir lüks mal için söz konusu olduğu gibi, gelir etkisi yardımıyla, gelir arttıkça optimal eğitim talebi daha da hızlı artar.

Yorumlar
  • 0 Yorum