Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1366048

I. Firmalar karlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.

II. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.

III. Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır.

Yukarıdakilerden hangileri tam rekabetçi bir emek piyasası için kabul edilen varsayımlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Tam rekabetçi bir emek piyasası için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmektedir.
• Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.
• Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.
• Piyasada homojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler (birbirinin aynı özelliklere sahip).
• İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.
• Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur. Mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum