Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1373588

Aşağıdaki seçeneklerde ifade edilen varsayımlardan hangisi Tam Rekabet Piyasasının temel varsayımları arasında yer almaz? 


İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden
elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller vardır. 

Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme isterler. 

Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.

İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendir. 

İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.


Yanıt Açıklaması:

Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.

• Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.
• Piyasada homojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler (birbirinin aynı özelliklere sahip).
• İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.
• Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller yoktur. Mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir. A seçeneğinde verilen emek piyasasında mobilite durumunu maliyetli olduğunun açıklanması nedeniyle bu seçenekteki açıklama doğru olmaması nedeniyle cevap A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum