Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #730541

I. Klasik teoriler ücretlerin neden doğal ücretler düzeyinde kilitlendiğini Malthus’ un nüfus teorisine dayandırmakta iken, Marx bunu kapitalizmin kalabalık bir işsizler ordusu yaratmasına bağlar. II. Klasik iktisatçıların bakış açısıyla doğal ücret işçinin çalışma gücünü koruması ve neslini devam ettirebilmesi için gerekli malların tutarı ile ölçülmekte iken, Marx işçinin iklim ve toplumsal gelişme koşullarına göre değişen sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını da doğal ücrete dahil etmiştir. III. Artık değerin artışı,  klasik iktisatçıların bakış açısına göre çalışma sürelerinin uzamasıyla, Marx’ a göre ise işgücünün veriminin artmasıyla mümkündür. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Klasik Ücret Teorisi ve Marksist Ücret Teorisi (Artık Değer Teorisi) arasındaki farklılıklar arasında yer alır?


Yalnızca III

I ve III

II ve III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Marksist yaklaşım doğal ücret konusunda klasik iktisatçıların görüşlerine benzer şeyler söyler. Bununla birlikte Marksist Artık Değer Teorisinin Klasik Doğal Ücret Teorisinden iki açıdan farklılaştığını belirtmek gerekir. Birincisi, klasik iktisatçıların bakış açısıyla doğal ücret işçinin çalışma gücünü koruması ve neslini devam ettirebilmesi için gerekli malların tutarı ile ölçülmekte iken, Marx işçinin iklim ve toplumsal gelişme koşullarına göre değişen sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını da doğal ücrete dahil etmiştir. Marksist teori ile klasik ücret teorisi arasındaki ikinci nüans (küçük farklılık) ‘ücretlerin neden doğal ücret düzeyinde kilitlendiği’ ne yöneliktir. Klasik teoriler bunu Malthus’ un nüfus teorisine dayandırmakta iken, Marx bunu kapitalizmin kalabalık bir işsizler ordusu (yedek işçi ordusu) yaratmasına bağlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum