Çalışma Ekonomisi 1 Deneme Sınavı Sorusu #731576

I.Bilgi eksikliği II.Firma büyüklüğü  III.Emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar  IV.Sendika üyeliği Yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri ücret farklılıklarına neden olan iş piyasası aksaklıkları arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Ücret farklılıklarının bir nedeni de iş piyasalarının tam rekabet piyasası varsayımlarının tersine mükemmel bir şekilde işlememesi ve aksamasıdır. Ücret farklılıklarına neden olan iş piyasası aksaklıklarını "bilgi eksikliği" ve "emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar" şeklinde sıralamak mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum